Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

CROSS-VISITΕΠΙΣΚΕΨΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥECOWASTE4FOODΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η cross-visit επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ 2 και 4 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope, η οποία διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (stakeholders) από τη Δυτική Μακεδονία.

Ο στόχος της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση από τοπικούς φορείς
(stakeholders) σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, σε εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων και επιχειρήσεων από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία, καλών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων.

Από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχαν και παρουσίασαν τις πρακτικές τους οιΑγροτικός Συνεταιρισμός Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού«ΔΗΜΗΤΡΑ», ΑΡΣΙΣΚοζάνης - Εθελοντική Κοινότητα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Δράσης, ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΟΕ,ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ, Μ.Κ.Ο. ΜΠΟΡΟΥΜΕ, και η Ομάδα Αγελαδοτρόφων ΙΚΕ «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ».

Στη crossvisitεπίσκεψηπαρευρέθηκαν εταίροι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Wielkopolska της Πολωνίας, τηνΠεριφέρεια Provence-Alpes-Côted'Azurτης Γαλλίας, την ΠεριφέρειαDevonτου Ηνωμένου Βασίλειου και την Περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία.

Ενδεικτικά, οι stakeholdersπου πήραν μέρος στην επίσκεψη προέρχονταν από επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως ογαλακτοκομικός συνεταιρισμός “JANA”και το εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων τροφίμων “SPOMASZ” από την Πολωνία, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Καταλονίας, η πρωτοβουλία Fondalimαπό τη Μασσαλία, και οι δράσειςExeterFoodAction&ExeterFoodNetwork και WasteNotIlfracombe από την Αγγλία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να  αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά μετην εφαρμογή καλών πρακτικών και οικολογικών καινοτομιών μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των πρακτικών στις δικές τους παραγωγικές μονάδες και διαδικασίες.

Η επίσκεψη ξεκίνησεστις 2 Μαΐου (1η ημέρα επίσκεψης) με την υποδοχή των επισκεπτών στον χώρο
της Περιφέρειας από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθησε παρουσίαση της Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»σχετικά με τις δράσεις της οργάνωσης και τα αποτελέσματά της σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε φούρνο της Κοζάνης όπου παρουσιάστηκε η δράση της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών Κοζάνης «Ψωμί σε Αναμονή». Η 1η ημέρα επισκέψεων ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις  της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις της.
Η 2η μέρα επίσκεψηςπεριελάμβανεεπισκέψειςστους:
Αγροτικό Συνεταιρισμό Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο Βελβεντό Κοζάνης πουπαρουσιάστηκε η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος αξιοποίησης των περισσευούμενων φρούτων.
ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ,επιχείρηση παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στα Γρεβενά, όπου οι εταίροι και οι stakeholdersξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ζωοτροφών και στη φάρμα.Παράλληλα αναλύθηκε ο τρόπος αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΟΕ, η οποία ασχολείται με την καλλιέργεια, την παραγωγή και τη μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Η 3η και τελευταία ημέρα περιελάμβανε επίσκεψη στους αυτομάτους πωλητές γάλακτος της Ομάδας Αγελαδοτρόφων ΙΚΕ «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ». Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την παράγωγη, το επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης των κοντολήξιμων προϊόντων.

Οι εταίροι και οι φορείς των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOODέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δυτική Μακεδονία τόσο σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης τους ενώ παράλληλα τόνισαν ότι έχουν ως στόχο την παρουσίαση των εμπειριών τους σε τοπικούς φορείς των περιοχών τους για την πιθανή εφαρμογή των πρακτικών αυτών από φορείς και επιχειρήσεις των περιοχών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου