Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη για την στασιμότητα που παρουσιάζει η τηλεθέρμανση Φλώρινας


  ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
 Θέμα: Πορεία υλοποίησης έργου «Τηλεθέρμανση Φλώρινας»
 Κύριε Υπουργέ,
Επανέρχομαι για ακόμη μία φορά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο μείζον θέμα της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας που λιμνάζει εδώ και
χρόνια. Στην τελευταία μου Ερώτηση επί του θέματος που κατατέθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους, έλαβα την απάντηση πως με την αριθμ. οικ. 8359-18/7/2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΚΤΦ465ΧΙ8-ΔΙ0), η Πράξη «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5003888, ως έργο «Phasing» και συνολικό κόστος Πράξης 54.079.476,32 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 44.312.044,91 ευρώ αφορά στη συνολική δημόσια Δαπάνη και ποσό 9.767.431,41 ευρώ στην ιδιωτική συμμετοχή Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Ένταξης, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/01/2020.
Επί της ουσίας όμως, καμία εξέλιξη δεν έχει δρομολογηθεί για την υλοποίηση του έργου και οι κάτοικοι της ακριτικής Φλώρινας θα αναγκαστούν για έναν ακόμη χειμώνα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τη θέρμανσή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.              Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του έργου της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας;
2.              Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας;
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
Γιάννης Αντωνιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου