Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


       Σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σύμφωνα   με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) &  β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 για το σχολικό έτος 2018 – 2019  εγγράφονται στην  Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
 παιδιά  και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν το έτος  2012
       Οι εγγραφές αρχίζουν τη  2η  Μαΐου  2018  και λήγουν  τη 18η Μαΐου 2018.
        Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την  εγγραφή είναι:
1.     Αίτηση (τη  χορηγεί  το  σχολείο).
2.     Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής   έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
3.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που  δεν  κατοικούν  στη  ζώνη  ευθύνης  του  σχολείου ΔΕΝ ΘΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
4.     Συμπληρωμένο  Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ. 
5.     Υπεύθυνη  Δήλωση  μετακίνησης.
6.     Βεβαίωση  φοίτησης  στο  Νηπιαγωγείο (από  το Νηπιαγωγείο  του παιδιού)

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων
      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου