Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνησή μας, απ' όταν υπέγραψε τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, το 2015 και ξαναπήρε την εντολή από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσει, είχε μπροστά της συγκεκριμένα σενάρια για την ενέργεια.

Τα οποία τελικά και σε σχέση με αυτά που είχε συμφωνήσει, κατάφερε να τα βελτιώσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, κατά πολύ.
Εξηγούμαι, αποτρέψαμε τρεις (υπογεγραμένες) ιδιωτικοποιήσεις:
·        Της Δ.Ε.Η. (το σενάριο της μικρής Δ.Ε.Η).
·        Του ΑΔΔΜΗΕ. 
·        Της  ΔΕΣΦΑ.
Συγκεκριμένα για τη Δ.Ε.Η., η οποία είναι μια επιχείρηση που όχι μόνο θα εκποιούταν σε τιμή ευκαιρίας, αλλά θα πήγαινε και όλος ο δημόσιος πλούτος (που κατακρατεί στα χέρια της, για λογαριασμό του δημοσίου συμφέροντος), σε χέρια λίγων.
Αυτό το αποτρέψαμε. Κρατήσαμε τη Δ.Ε.Η. ως δημόσια επιχείρηση και άρα, εντός δημοσίου συμφέροντος και την στηρίξαμε χρηματοδοτικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του μέλλοντος με μεγαλύτερες δυνατότητες.
Με λίγα λόγια, η κριτική που γίνεται όσον αφορά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, έχουμε την απόλυτη ικανοποίηση ότι την στηρίξαμε και την διασώσαμε από τα ληστρικά χέρια των προηγουμένων.
Το γεγονός της προσαρμογής σε μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, που με λίγα λόγια δεν το είναι δικό μας σχέδιο,είναι προσαρμογή σε μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση της Ε.Ε.
Πράγματι, είναι διαφορετικό μεν από αυτό το καθαυτό ζήτημα της μη-εκποίησης της Δ.Ε.Η., δεν παύει όμως, να δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα που, όμως, έχουν πιο πολύ τοπική και περιφερειακή αναφορά, δηλαδή, αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τη δικιά μου την Κοζάνη, που είναι λιγνιτοπαραγωγός.
Σε αυτήν, λοιπόν την υποχρεωτική προσαρμογή, εμείς πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε δύο σημαντικά πράγματα:
·        Τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας τους μαζί με πλήρη δικαιώματά τους  απολύτως.
·        Τα δικαιώματα των περιοχών μας, όσον αφορά τα τέλη που αφορούν αυτές τις περιοχές, το τέλος λιγνίτη.
Εδώ θέλω να πω πως το 1,2 % επί της λιγνιτικής παραγωγής, ενδεχομένως,θα αποδειχθεί πολύ λίγο και θα πρέπει να κάνουμε μια αναπροσαρμογή προς τα πάνω.
Ωστε, με λίγα λόγια, θα εγγυόμαστε το κατώτερο ισοδύναμο προς τις περιοχές που αντιστοιχεί με το τέλος λιγνίτη.
Αυτό που διέπει και δεν αφορά το συγκεκριμένο νόμο, βέβαια, γιατί αυτό το σχέδιο νόμου έχει υποχρέωση να ρυθμίσει την αποεπένδυση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές, έχει όμως την σημασία του, εγώ είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ και το κάνω με περισσή αυτοπεποίθηση, είναι το γεγονός της γης.
Το γεγονός της στρατηγικής αποκατάστασης της γης, η οποία είναι και παραμένει σε εκκρεμότητα και εμείς είμαστε η Κυβέρνηση που θέλει και είναι υποχρεωμένη να το λύσει.
Συνδοιασμένο με την επαναπόδοση αυτών των αποκατεστημένων εδαφών στις τοπικές κοινωνίες ή το δημόσιο.
Επαναλαμβάνω, δεν είναι άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση αυτού του σχέδιου νόμου να ασχοληθεί με αυτό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, με βάση τις πολιτικές παρακαταθήκες μας, να το επιλύσουμε.
Σε αυτή την προοπτική θα επιμένουμε και εγώ προσωπικά θα επιμένω μέχρι τέλους, πάρα πολύ.
Υπάρχει ακόμη το γεγονός ότι η περιοχή  Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη περιοχή,  που έχει δεχθεί την απομείωση και αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγής ως πρόβλημα ήδη.
Κλείνοντας οι  μονάδες , εργοστάσια και χάνοντας θέσεις εργασίας στα ορυχεία, έχει πληρώσει ήδη μεγάλο τίμημα.
Εχουμε την εμπειρία να ζητάμε και να επιμένουμε πολύ σε αυτό που μόλις προ είπα, ότι αφορά την αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών.
Θέλουμε το νέο έδαφος που θα στηρίξουμε τη νέα στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Η στρατηγική αποκατάστασης και επαναπόδοσης των εδαφών, έχει τη σημασία της και για να μπούμε στην νέα περίοδο και να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια από το ταμείο διοίκησης- μετάβασης της Ε.Ε.
Που αφορούν την αλλαγή οικονομικού μοντέλου, το οποίο είναι απαραίτητο για να περάσουμε και σε νέες οικονομίες και κυρίως, σε οικονομίες της γνώσης.
Εξακολουθεί να παραμένει στόχος μας, ότι αυτό που ενδεχομένως θα χαθεί, θα πρέπει να έχει ένα αναπτυξιακό ισοδύναμο.
Το οποίο πρέπει με ακρίβεια και μέχρι την Τετάρτη, που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να το εκφράσουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πλαισίου.
Το δεύτερο που έχει σημασία, με βάση αυτήν την αποεπένδυση και τη διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει για αυτές τις μονάδες, και αυτό είναι μια πολιτική προσπάθεια που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, νομίζω, ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις δημοπρασίες και οι τοπικές κοινωνίες.
Η Περιφέρεια και οι πολίτες, ώστε να έχουν λόγο στο νέο παραγωγικό περιβάλλον και στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στις περιοχές μας.
Έχω την αυτοπεποίθηση πως, σε εθνικό επίπεδο, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασώζοντας τον δημόσιο πλούτο και τον δημόσιο χώρο.
Δηλώνω ότι παραμένουμε και παραμένω και εγώ, ενεργοί   όσον αφορά τη στρατηγική αποκατάστασης και επαναπόδοσης των εδαφών.
Καθώς και των δικαιωμάτων μιας περιοχής που έχει πληγεί βάναυσα τις τελευταίες δεκαετίες, όπως αυτής που  είναι η περιοχή των λιγνιτικών πεδίων της δυτικής Μακεδονίας και της αξίζει μία καλύτερη μοίρα, στην διεκδίκιση της οποίας, δηλώνω παρών.
Ευχαριστώ πολύ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου