Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή

 Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου:
Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών».

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο συνημμένο αρχείο.
Ευχαριστούμε για τη δημοσιοποίηση του παρόντος.

Με εκτίμηση


Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου