Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα για τη διακοπή του αγροτικού τιμολογίου στις γεωτρήσεις από τη ΔΕΗΝα ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια που απέστειλε  στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ) ζητά από τη ΔΕΗ η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά, παρεμβαίνοντας έτσι σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση και ανησυχία τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες που καλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξετάσουν και διεκπεραιώσουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων.
Όπως είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα τα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, απέστειλαν στους ιδιόκτητες-αγρότες ηλεκτοδοτούμενων υδροληψιών προσωπικά έγγραφα   σύμφωνα με τα οποία, η ΔΕΗ θα προβεί σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα (καταληκτική ημερομηνία 31-07-2014) το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1), καθώς και η σχετική άδεια χρήσης νερού, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440 Β/16-06-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».  
Η συγκεκριμένη τακτική της ΔΕΗ έχει εγείρει μεγάλο προβληματισμό στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και έντονες αντιδράσεις στους αγρότες, αποδέκτης των οποίων έχει γίνει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας γεγονός που μνημονεύει στην παρέμβασή της η Γενική Γραμματέας.
Η κ. Ευταξά στην επιστολή της, την οποία απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, στους Βουλευτές, τους Περιφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, μεταφέρει την εκτίμηση των αρμόδιων φορέων ότι το σύνολο των υποθέσεων διευθέτησης αδειών χρήσης νερού, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν σε ένα χρόνο τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία (30-9-2014) υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, με την προϋπόθεση μάλιστα ότι θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων και ζητά από τη ΔΕΗ να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια.
Παράλληλα η Γενική Γραμματέας έθεσε τα συγκεκριμένα ζητήματα σε τηλεφωνική επικοινωνία και  στη  Διευθύντρια Πωλήσεων της ΔΕΗ  Παλάσα Αμανατίδου, η οποία την ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών θα συγκληθεί σύσκεψη για να εξετασθεί το θέμα με τη συμμετοχή των υπευθύνων της ΔΕΗ και των συναρμόδιων υπουργείων.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Βίκυς Ευταξά.   
Προβλήματα διακοπής Αγροτικού Τιμολογίου στα πλαίσια των μέτρων
Αγροτικού Εξηλεκτρισμού (αριθ. 142196/10-11-1987 Υπουργική
Απόφαση).
A. Τις τελευταίες ημέρες, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, έγινε αποδέκτης πολλαπλών διαμαρτυριών αγροτών των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορικά με προσωπικά έγγραφα που τους
απεστάλησαν από τα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα οποία, η ΔΕΗ θα προβεί σε διακοπή
του Αγροτικού Τιμολογίου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα (καταληκτική
ημερομηνία 31-07-2014) το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών
στοιχείων (Δελτίο Νο1), καθώς και η σχετική άδεια χρήσης νερού, κατ’ εφαρμογή
της ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440 Β/16-06-2011) “Διαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού ”.
Επί των ανωτέρω και με δεδομένο το εξαιρετικά σύνθετο του προβλήματος
(έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, έλλειψη Κτηματολογίου, επί μακρόν έλλειψη
θεσμικού πλαισίου, έλλειψη παραστατικών στοιχείων απόδειξης παλαιότητας
υφιστάμενου δικαιώματος, προτάσεις διαφορετικών τρόπων καταμέτρησης της
παροχής κ.λ.π.) εξεδόθησαν πολλαπλές τροποποιήσεις της παραπάνω ΚΥΑ, αλλά
και ερμηνευτικές εγκύκλιοι επί της εφαρμογής της. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε :
 ΚΥΑ. 160143/8.12.2011 (ΦΕΚ Β' 2834/15-12-2011): “Τροποποίηση της
αριθ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις
για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”
 ΚΥΑ. 110424 (ΦΕΚ Β' 1190/11-04-2012): “ Τροποποίηση της αριθ.
150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”  ΚΥΑ. 110613 (ΦΕΚ Β' 1881/14-06-2012): “ Τροποποίηση της αριθ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”  ΚΥΑ. 111084 (ΦΕΚ Β' 3368/17-12-2012): “ Τροποποίηση της αριθ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”
 Εγκύκλιος αριθ. 150895/13-09-2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ΑΔΑ: 4Α8Ω0-ΝΗΟ : “Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. 150559/10-6-2011ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αριθ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄).”
 Έγγραφο αριθ. 110733/10-08-2012 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ: “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”
 Έγγραφο αριθ. 110680/10-08-2012 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ: “Αδειοδότηση παλαιών υφιστάμενων γεωτρήσεων και φρεατίων που εκ των υστέρων εντάχθηκαν εντός ρυμοτομικών σχεδίων και ορίων οικισμών”  ΚΥΑ. 190255 (ΦΕΚ Β' 1137/10-05-2013): “ Τροποποίηση της αριθ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”
Σύμφωνα με την τελευταία η ΚΥΑ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αγροτών, ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2014. Γίνεται φανερό, ότι είναι αδύνατη η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων, φάκελοι των οποίων έχουν κατατεθεί είτε στις Διευθύνεις Υδάτων, είτε στα αρμόδιες Υπηρεσίες Υδάτων, που σημειωτέον ανέρχονται σε χιλιάδες, εντός των προθεσμιών που θέτει το ειδοποιητήριο της ΔΕΗ. Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι οι Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας είναι κατ’ εξοχήν Γεωργικές, με τεράστια συμβολή στην Εθνική Οικονομία.
Β. Στις 14-Ιανουαρίου 2014, εξεδόθη η ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-02-2014)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου