Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ          Μετά από διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με τις εργασίες που γίνονται για την τοποθέτηση ηλεκτροφόρου αγωγού στο τμήμα της Ε.Ο.2 Φλώρινα-Βίγλα και εντός της πόλης της Φλώρινας και τις έγγραφες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η    Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ   κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα πρωτοδικών Φλώρινας στο οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΣ
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας

ΚΟΙΝ.
Όπως πίνακας αποδεκτών

 
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΠΟ
Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Φλώρινας
Π.Μελά 43
Τηλ: 23850224242
53100
Φλώρινα

Φλώρινα, 16/10/2012
Θέμα: Υπόμνημα σχετικά με την τοποθέτηση ηλεκτροφόρων καλωδίων στην Ε.Ο.2 τμήμα Φλώρινα-Βίγλα και εντός της πόλης της Φλώρινας
ΣXET. : Φωτογραφίες των εργασιών
Μετά από διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με τις εργασίες που γίνονται για την τοποθέτηση ηλεκτροφόρου αγωγού στο τμήμα της Ε.Ο.2 Φλώρινα-Βίγλα και εντός της πόλης της Φλώρινας και τις έγγραφες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθυνθήκαμε, συνεχίζουμε να έχουμε βάσιμα ερωτήματα για το αν και κατά πόσο τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Πιο συγκεκριμένα θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Πως η εταιρεία «ΆΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τοποθετεί τα ηλεκτροφόρα καλώδια μέσης τάσης στην Εθνική Οδό Τμήμα Φλώρινα-Βίγλα χωρίς ενοικιαστήριο ή άδεια χρήσης από την αρμόδια αρχή, ενώ από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αρ. πρωτ. 57286/1717 της 16.06.2009 προκύπτει ότι η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης ύψους 18.580,29 ευρώ για το τμήμα όπου είναι τοποθετημένες οι ανεμογεννήτριες;
2. Πως δόθηκε άδεια εκσκαφής από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να υπάρχει η ανωτέρω άδεια χρήσης της Εθνικής Οδού και χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η μελέτη (1,4 εκ.€) διαπλάτυνσης και βελτίωσης του επίμαχου τμήματος της Ε.Ο., όπου αρμόδια είναι η ίδια Υπηρεσία και πως θα υλοποιηθεί η παραπάνω μελέτη, αφού η ύπαρξη ηλεκτροφόρων καλωδίων καθιστά  αποτρεπτική ως αδύνατη την υλοποίηση της;
3. Πως ερμηνεύεται η άδεια εκσκαφής ως άδεια χρήσης της Εθνικής Οδού και, αν ερμηνεύεται ως τέτοια, δε θα πρέπει να λήγει με τη λήξη της άδειας εκσκαφής;
4. Πως ενώ η αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής καναλιών και η άδεια που δίνεται για εκσκαφή τάφρου στην πράξη (βλ. σχετικό), γίνεται εκσκαφή πρανών, διαπλάτυνση της Οδού και επίχωσή της και δημιουργία προσωρινών χώρων στάθμευσης με ταυτόχρονη παράβαση των περιβαλλοντικών όρων;
5. Πως αφού γίνανε γνωστές αυτές οι παραβάσεις στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας οι υπάλληλοί της δεν πήραν κανένα μέτρο, ώστε να σταματήσουν αυτές τις εργασίες που δεν αναφέρονταν στην άδεια της παράλληλης εκσκαφής της Εθνικής Οδού;
6. Πως η εταιρεία «ΆΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τοποθετεί τα ηλεκτροφόρα καλώδια μέσης τάσης μέσα στην πόλη της Φλώρινας χωρίς άδεια χρήσης και χωρίς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας;
7. Πώς τοποθετούνται ηλεκτροφόρα καλώδια σε μήκος 3 χιλιομέτρων τα οποία διαπλέκονται με υφιστάμενα δίκτυα υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) της πόλης, καθιστώντας αδύνατη τη συντήρησή τους καθώς και τη μελλοντική επέκτασή τους;
8. Πως δίνεται άδεια παράλληλων εκσκαφών σε έκταση 3 χιλιομέτρων μέσα στη πόλη της Φλώρινας χωρίς να ορίζεται κανένα ποσό ως εγγύηση από την εταιρία για την καλή εκτέλεση του έργου;
Βάσει όλων των παραπάνω ερωτημάτων και έχοντας υπ’ όψιν ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, αλλά εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, καθώς επίσης και ότι υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια τους, 
Παρακαλούμε στις δικές σας ενέργειες για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων και την απόδοση τυχόν ευθυνών σύμφωνα με το νόμο.

                                                                                                                   Με τιμή, 
Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Φλώρινας              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου