Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣΜε έκπληξη και απορία διάβασα  την επιστολή που δημοσιεύθηκε  στον τοπικό τύπο της Φλώρινας και υπογράφεται από τα μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου Πρεσπών. Αισθάνομαι την ανάγκη να παρέμβω  προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ανακρίβειες  που υπάρχουν, αλλά πολύ περισσότερο να δοθούν και απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Θεωρώ υποχρέωση µου να τους πληροφορήσω, ότι πριν επιδοθούν σε καταγγελτική ανακοίνωση για σοβαρά  θέµατα, καλό θα ήταν να έχουν διαμορφώσει πραγματικά δική τους άποψη και να μην παρασύρονται από φορείς – άτομα, που ενώ κατά βάθος δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου, δεν τηρούν ανάλογη στάση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ατεκμηρίωτος, αβάσιµος, καταγγελτικός λόγος για πολύ σοβαρά θέµατα και ευαίσθητους τοµείς δεν οδηγεί πουθενά.
Η αλλαγή στάσης για την οποία κατηγορούμαι, όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  οφείλεται στο ότι υπάρχει πλέον θετική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Κρυσταλλοπηγής και στην πληρέστερη ενημέρωση που έλαβα σχετικά με το έργο.
Η Μ.Π.Ε. για την κατασκευή του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Τρικλάριον  Όρος» των Δήμων Πρεσπών, Καστοριάς και  Νεστορίου, των Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς αντίστοιχα,  έχει ήδη λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις:

1.     Από ΟΛΕΣ τις Δημόσιες Υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Φλώρινας.
2.      Κατά πλειοψηφία  από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών Αρ. Απ. 145/2012 και ομόφωνα από το τοπικό Κρυσταλλοπηγής.
3.     Ομόφωνα από το Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς και τα εμπλεκόμενα τοπικά, Αρ. Απ. 161/12. 
4.     Ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου και τα εμπλεκόμενα τοπικά, Αρ. Απ. 72/2012

        Για το ιστορικό αναφέρουμε ότι  στα μέσα Μαρτίου έγινε στην Κρυσταλλοπηγή  από μηχανικούς της εταιρείας αναλυτική παρουσίαση και εξηγήθηκαν τα χαρακτηριστικά του έργου. Επίσης απαντήθηκαν  όλα τα ερωτήματα και λύθηκαν οι εύλογες  απορίες των κατοίκων (παρών και  ερωτών και  ο κος Π. Μπαμπάκος).                                                                                                                                            Αργότερα στις  αρχές Απριλίου  (Τρίτη 3 Απρ.) ομάδα αποτελούμενη από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  επισκέφτηκαν το αιολικό πάρκο στον Πολύμυλο Κοζάνης στο όρος Βέρμιο. Το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο  παρουσιάζει   τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή τύπος ανεμογεννητριών, βοσκότοποι, φυσικό περιβάλλον κ.λπ. με αυτό του Τρικλαρίου και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην άσκηση της κτηνοτροφίας ή άλλες δραστηριότητες. Ο κος Π. Μπαμπάκος αν και καλεσμένος αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επίσκεψη  επικαλούμενος κόλλημα.
        Σχετικά με τα ερωτήματα που πολλές φορές τέθηκαν και  άλλες τόσες  απαντήθηκαν .
        α. Σε νομικό επίπεδο, για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου δεν αλλάζει η χρήση γης του χώρου εγκατάστασης. Βάσει των προβλέψεων του νόμου 3851/2010 και του δασικού νόμου 998/1979, η εγκατάσταση γίνεται με την χορήγηση Άδειας Επέμβασης και μόνο  για τις βάσεις των ανεμογεννητριών.  Όλος ο υπόλοιπος χώρος παραμένει ελεύθερος.  Η βόσκηση καθώς και οι καλλιέργειες μπορούν  να συνεχιστούν  με το πλεονέκτημα της ευκολότερης πρόσβασης. Επομένως όλο το καθεστώς  χρήσης παραμένει ως έχει.
        β. Όλος ο φάκελος του έργου μαζί με τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα παραδόθηκαν από τους υπευθύνους της εταιρείας και  βρίσκονται στην έδρα του δήμου στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 
        γ. Για να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου, θα πρέπει ως γνωστόν να ολοκληρωθεί το στάδιο της αδειοδότησης, εδώ  σημειώνονται σχεδόν πάντοτε μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις.                                                                                                                                                   
Επίσης καμιά εταιρεία δεν μπορεί νόμιμα να απαγορεύσει την ελεύθερη πρόσβαση και την προγενέστερη χρήση στον ευρύτερο χώρο του έργου. Μοναδική  εξαίρεση στα προαναφερόμενα, η πρόσβαση κατά την διάρκεια  κατασκευής και σε απόσταση ασφαλείας   από τις επικίνδυνες εργασίες .  
δ. Για «τα εκατομμύρια κ.μ. μπάζα» που είναι μύθος και εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς των  γραφόντων γίνεται αναλυτική αναφορά στην θετική γνωμοδότηση της  Δ/νσης  δασών  Φλώρινας   Αρ. Πρ. 70818/4892, στην οποία αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται έστω και προσωρινά, η εναπόθεση υλικών εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους και άλλες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Τα βραχώδη υλικά εκσκαφής μεγάλων διαστάσεων να μην διασκορπίζονται, αλλά με την χρήση σπαστήρα να θρυμματίζονται και να χρησιμοποιούνται ως σκυρόστρωμα (3Α). Τα τυχόν υπόλοιπα ακατάλληλα προϊόντα  εκσκαφής εφόσον δεν διατεθούν  για άλλο σκοπό, θα αποτεθούν σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας.»
Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μέρος του έργου είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεσπών, συνεπώς λόγο έχουν και οι άλλοι δύο Δήμοι.
Επί των υπολοίπων θεμάτων:
Η εταιρεία δεν υπόσχεται αλλά είναι υποχρεωμένη από τον νόμο όπως ο καθένας  γνωρίζει να αποδίδει ειδικό τέλος 3%  επί της τιμής πώλησης της συνολικής  παραγόμενης ενέργειας. Ειδικά «… ποσό μέχρι 1%... με σκοπό να πιστωθούν … κατά προτεραιότητα οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος  στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και στη συνέχεια οι κάτοικοι καταναλωτές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων.  … Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων  περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.» (Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν3851/2010). Τα ποσά παρακρατούνται αυτόματα από τον διαχειριστή του συστήματος και πιστώνονται απευθείας στον δήμο και στους καταναλωτές.
         Στην μελέτη αναφέρονται όλα τα γειτονικά αιολικά  πάρκα και  εκτός αυτού, ο καθένας μας οφείλει και επιβάλλεται να γνωρίζει  τι  και πώς έχει γνωμοδοτηθεί  σχετικά με αυτό το θέμα από το Δημοτικό μας  Συμβούλιο και προγενέστερα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κρυσταλλοπηγής πριν τη συνένωση με το Δήμο Πρεσπών, με τον Ν.3852/2010. Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζω ότι για τα γειτονικά αιολικά πάρκα οι τοπικές αρχές έχουν γνωμοδοτήσει θετικά. 
          Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί  ότι ο βασικός όρος της ομόφωνης θετικής  γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Κρυσταλλοπηγής είναι  η χρησιμοποίηση από την εταιρεία τοπικού εργατικού δυναμικού,  όχι μόνο κατά την διάρκεια κατασκευής αλλά και στην λειτουργία του έργου. Επίσης η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών αναφέρει ρητά «με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία όλες οι νόμιμες διαδικασίες και θα εκδοθούν όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από τον νόμο». Δεν καταλαβαίνω λοιπόν προς τι η αντίδραση της αντιπολίτευσης.
        Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι στους Δήμους Πρεσπών, Καστοριάς  και Νεστορίου ο μόνος που έχει αντιρρήσεις για  το έργο είναι ο κος Π. Μπαμπάκος, οι συνυπογράφοντες, και κάποιοι φορείς προστασίας. Ο καθένας που ασχολείται με τα κοινά πρέπει να αφουγκράζεται τις τοπικές  κοινωνίες  και τελικά να διαμορφώνει  την ανάλογη  γνώμη  για το καλό του τόπου και των κατοίκων του. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας , που ένα από τα κύρια μελήματά μας θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων (ανταποδοτικά οφέλη), η δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λπ. θα πρέπει η αντιπολίτευση του Δήμου Πρεσπών, αξιοποιώντας τον ρόλο της, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και όχι για μικροπολιτικούς λόγους να στέκεται εμπόδιο σε αυτήν.

                                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                               Βασίλειος Ζ. Τσέπας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου