Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Κ. Πουπάκης: Να τονωθεί η εμπορική προώθηση και η εξωστρέφεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ασθενέστερων οικονομικά χωρών



Ψήφιση έκθεσης για τα 20 χρόνια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς  
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση σχετικά με τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της.
«Η κατάργηση των εμποδίων και η ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς είναι εξαιρετικής σημασίας σε καιρούς οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κυρίως κοινωνικής κρίσης. Στόχος είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, η καινοτομία και η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων προς την ενιαία αγορά» δήλωσε σχετικά ο ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης.

Η εν λόγω έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως: η επιχειρηματική δραστηριότητα, η καλύτερη παροχή υπηρεσιών, η μεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση τριών σημαντικών κενών: i) του κενού σε θέματα πληροφόρησης των πολιτών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν επαρκώς τα δικαιώματά τους, ii) του χάσματος μεταξύ του νομικού πλαισίου της ΕΕ και του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας και iii) του νομοθετικού κενού καθώς σε ορισμένους τομείς το νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Στο κείμενο ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Έλληνα ευρωβουλευτή σχετικά με:
*   την ανάγκη για άμεση βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα συμβάλλει στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού τους δυναμικού,
*   την ενίσχυση προγραμμάτων για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και

*   την επικαιροποίηση στην επόμενη διετία των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να ακούγεται σε μόνιμη βάση η φωνή τους.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Τα τελευταία είκοσι χρόνια η εσωτερική αγορά αποτελεί σημαντικό πυρήνα ενότητας και ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρώπη, θα πρέπει όμως να συνεχίσει να αποτελεί προνόμιο όλων των χωρών της Ένωσης και να μην ευημερεί μόνο υπέρ των ισχυρών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολλές χώρες βρίσκονται σε οικονομικό μαρασμό. Στην Ελλάδα το 73,5% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνει ότι δεν έχει πλέον ρευστό στους εταιρικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα επίσης πρόσφατης έρευνας της Επιτροπής, μαρτυρούν ότι η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει πως η ενιαία αγορά λειτουργεί κατά κύριο λόγο προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων. Μάλιστα, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 75%. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να τονωθεί η εμπορική προώθηση και η εξωστρέφεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ασθενέστερων οικονομικά χωρών, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου